• Interconnect


    Giải pháp Interconnect của VIS sẽ giúp quý doanh nghiệp tiết kiệm rất nhiều cước viễn thông do thất thoát trong quá trình vận hành và duy trì dịch vụ.